Informační povinnost správce osobních údajů (GDPR)

 

1.       Společnost VIRDE spol. s r.o., se sídlem Štemplovec 10, 747 74 Holasovice, IČ: 46409782, kontakty virde@virde.cz, provozovnou na adrese: Štemplovec 29, 747 74 Holasovice, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

 

2.       Společnost VIRDE spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

3.       S Vašimi osobními údaji pracují tito zaměstnanci nebo oddělení:

·         Ing. Vladimíra Šimečková – hlavní účetní

·         Dana Hofmanová – obchodní ředitelka

 

4.       Účel zpracování osobních údajů – zákonný důvod vycházející z těchto možností:

·         právní povinnost, která se na správce vztahuje (např. účetní údaje a jejich archivace),

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (např. nákup zboží na e-shopu),

·         oprávněný zájem správce,

·         Váš souhlas se zpracováním svých osobních údajů (např. pro marketingové akce).

5.       Kategorie a zdroje zpracovávaných osobních údajů – v rámci minimalizace sběru dat sbíráme pouze osobní údaje, které jsou pro plnění účelu nezbytně nutné. Pro účel plnění smlouvy mezi Vámi a správcem (nejčastější případ) pracujeme s těmito daty:

·         jméno a příjmení

·         e-mail

·         telefon

·         dodací adresa

Osobní údaje získáváme nejčastěji v rámci registrace na našem e-shopu http://obchod.virde.cz/ nebo v rámci sekce „Poradna“ na hlavní webu https://www.virde.cz/.

 

6.       A Vašimi osobními údaji pracují tyto třetí strany:

·         OVX.cz 2003 s.r.o. – správce webových stránek a e-shopu

·         Ing. Josef Kimpl – IT specialista

 

7.       Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této předem definované doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platnými zákony.

 

8.       V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

·         vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,

·         požadovat po správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,

·         požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

·         vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

·         požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,

·         podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, které jste oprávněn/a uplatnit prostřednictvím shora uvedeného e-mailu.

 

9.       Společnost VIRDE spol. s.r.o. nemá povinnost jmenovat tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů. Jmenovala však pracovníka, který je pro subjekty osobních údajů v rámci nařízení GDPR kontaktní osobou:

·         Jméno a příjmení: Ing. Vladimíra Šimečková

·         Pracovní pozice: hlavní účetní

·         E-mail: vladimira.simeckova@virde.cz

·         Telefon: 734 750 593