VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží firmou VIRDE, spol. s r.o., Štemplovec 10, 747 74 Holasovice, IČ: 64609782, DIČ: CZ64609782, dále označované jako prodávající.
 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění těchto všeobecných obchodních podmínek je přijímání objednávek pomocí internetu a realizace dodávek zboží závazně objednaných kupujícím.

ZPŮSOB OBJEDNÁVEK INTERNETEM
Po výběru zboží, vyplnění kontaktních údajů (pokud nejste registrováni) a odeslání objednávky se Vaše elektronická objednávka se stává oboustranně závaznou v okamžiku, kdy rovněž elektronicky (prostřednictvím Internetu) potvrdíme její přijetí a to na e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce. Toto zboží Vám bude dodáno dle dále uvedených dodacích podmínek.
 
DODACÍ PODMÍNKY
Standardně odesíláme zboží do 3 pracovních dnů. Pokud se zásilka vrátí jako nevyzvednutá, zákazník bude informován a dotázán na opětovné zaslání. V případě, že bude požadovat druhé zaslání objednaného zboží, bude mu vyfakturována dvojnásobná výše poštovného.
 
POŠTOVNÉ A BALNÉ (ODBYTOVÉ NÁKLADY)
Celková výška objednávky vč. DPH Poplatek
od do
0 Kč 1.000 Kč 80 Kč
1.001 Kč - - 0 Kč
ODBĚR OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ
  • Poštovní zásilkou - zboží Vám bude zasláno prostřednictvím přepravní služby na adresu, kterou jste uvedli v kontaktních údajích (registraci) při objednání. Velmi důležité je uvedení Vašeho kontaktního telefonu.
 
PLATBA ZA OBJEDNANÉ ZBOŽÍ
  • Dobírkou - zboží Vám bude zasláno na dobírku na adresu, kterou jste uvedli v kontaktních údajích (registraci) při objednání
 
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě lze dle zákona vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, pokud jsou splněny následující podmínky:
  • vrácené zboží musí být nepoužité a nepoškozené
  • pokud bylo vrácené zboží zabaleno do speciálního obalu, musí být nerozbalené
  • vrácené zboží musí být s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno
  • vrácené zboží musí být se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány – záruční list, manuál atd.
  • vrácené zboží je třeba zaslat jako standardní zásilku (ne na dobírku - nepřebíráme) v uvedené lhůtě (určující je datum doručení prodávajícímu)
 
REKLAMACE ZBOŽÍ
Pro zboží zakoupené v našem internetovém obchodě platí bez vyjímky zákonem daná záruční lhůta.

Plně také odpovídáme za výrobní vady a případné škody vzniklé při dodání zboží. Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zakázky zkontrolovat její obsah, zda je v souladu s přiloženým dodacím listem či položkovou fakturou. V případě nesouladu může tuto zásilku odmítnout. V případě, že reklamace dodávky nebude učiněna nejpozději do 7. pracovního dne, považuje se za odsouhlasenou. Reklamace bude poté vyřízena nejpozději do 7 pracovních dnů. V případě nepřevzetí zásilky musí být vrácen i daňový doklad.
Reklamační adresa a osoba pověřená vyřizováním reklamací
VIRDE, spol. s r.o.
Štemplovec 10
747 74 Holasovice

kont. osoba: Pavla Víchová, reklamace@virde.cz
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Prodávající uchová informace o zákazníkovi v souladu zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Prodávající se zavazuje k tomu, že:

  • svěřené osobní údaje kupujícího použije pouze za účelem dodání zboží objednaného v našem internetovém obchodě kupujícímu, pokud kupující sám neurčí jinak
  • svěřené osobní údaje kupujícího neprodá ani za žádným účelem neposkytne jakékoli třetí straně bez předchozího souhlasu kupujícího
  • na přání kupujícího i bez udání důvodu jeho osobní údaje vymaže ze své databáze